fbpx

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję Wam drodzy Klienci następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest firma kap2studio mająca siedzibę w Zakrzewie koło Poznania.

2. Dane kontaktowe

Możecie skontaktować się ze mną pocztą mailową na adres mail (at) slubnografia.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem www.slubnografia.pl w zakładce kontakt, bądź telefonicznie pod numerem tel. + 48 735 718 986.

3. Sposoby przetwarzania

Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i jako że zajmuję się fotografią ślubną, to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:
a) korespondencja mailowa i tradycyjna, przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.
b) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego,
c) umieszczenie fotografii w galerii online,

4. Cele i podstawy przetwarzania

a) przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi fotografii ślubnej i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
b) w przypadku wyrażenia zgody, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
c) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

a) galeria zdjęć, w której zostaną umieszczone Wasze zdjęcia, może znajdować się na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie ich temu podmiotowi,
b) w przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku, zostanie on
ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,
b) dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Wasze dane osobowe będę przechowywał przez okres świadczonej przeze mnie usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia

Jako podmioty, których dane przetwarzam posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy,
b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji mojej twórczości jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu (nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany).